Tuyển gấp 15 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội, Quảng Bình, Hồ Chí Minh

Du Lịch Xanh bền vững và 06 năm phát triển vũ bão của Viet Green Travel, công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh và tuyển mới 15 nhân viên kinh doanh để đẩy mạnh thị…

Tuyển dụng 5 nhân viên chăm sóc khách hàng du lịch sự kiện tại Du lịch Xanh

Viet Green Travel, Công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh và tuyển mới 05 nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại Hà Nội, để giải đáp được các thắc mắc của khách hàng…

Tuyển giám đốc điều hành du lịch cho Du Lịch Xanh

Du Lịch Xanh bền vững và 06 năm phát triển vũ bão của Viet Green Travel, công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh và tuyển mới 01 Giám đốc điều hành làm việc tại Hà…

Tuyển 01 trường phòng hành chính nhân sự và 02 nhân viên hành chính văn phòng

Du Lịch Xanh bền vững và 06 năm phát triển vũ bão của Viet Green Travel, công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh và tuyển mới 02 nhân viên hành chính văn phòng làm việc…

Tuyển kế toán du lịch tại Hà Nội, Tuyển kế toán tổng hợp cho Du Lịch Xanh

Tuyển kế toán - Tuyển kế toán tài chính cho Du Lịch Xanh, Tìm kế toán năng lực và làm việc chăm chỉ tại Du lịch Xanh

BACK TO TOP