• 09/08/2019 22:32:15 | 65 lượt xem

BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI QUẢNG BÌNH 2019

BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI QUẢNG BÌNH 2019

(GIÁ TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG VÀO CÁC DỊP LỄ, TẾT & MÙA CAO ĐIỂM)

 

HƯỚNG DẪN VIÊN

LỘ TRÌNH

ĐÓN/TIỄN

 

 TOUR

 ½ NGÀY

TOUR

1 NGÀY

NGOẠI TỈNH

PHÍ LƯU TRÚ

CỦA HDV

TIẾNG VIỆT

200.000

250.000

500.000

550.000

150.000

TIẾNG ANH

250.000

300.000

600.000

650.000

150.000

TIẾNG PHÁP

300.000

350.000

600.000

650.000

200.000

TIẾNG TRUNG

350.000

450.000

600.000

800.000

200.000

TIẾNG NHẬT

400.000

500.000

650.000

850.000

200.000

TIẾNG NGA

400.000

500.000

650.000

850.000

200.000

BACK TO TOP