• Nằm trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, động Tú Làn (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) sau những phát hiện ban đầu vào tháng 7/2009 của người dân địa phương, đến nay, hệ thống hang động này được khai thác và đã trở thành tuyến du lịch thám hiểm rất lý thú.
  • Với sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên cùng với những sản phẩm văn hoá đặc sắc, những năm gần đây, du lịch cộng đồng được xem như là một hướng đi mới của du lịch Quảng Ninh.

BACK TO TOP